Weryfikacja pełnoletności

POTWIERDZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ

TAK NIE

Zasady bezpiecznego użytkowania fajerwerków od firmy S-PIRO

By nauczyć się bezpiecznego używania fajerwerków ustalmy najpierw - jakie rodzaje fajerwerków są do naszej dyspozycji i czym się różnią pod względem pirotechnicznym, a co za tym idzie jakich szczególnych środków bezpieczeństwa wymagają.

 1. Petardy - są to wyroby zawierające mieszankę pirotechniczną powodująca silny huk i/lub efekt świetlny i dymny. Korpus za zwyczaj wykonany z kartonu, rzadziej plastykowy. Występują w 2 rodzajach: petardy lontowe oraz petardy draskowe. Zastosowany w obydwu rodzajach system opóźniaczy daje wystarczająco dużo czasu aby po odpaleniu petardy oddalić się na bezpieczną odległość podaną w instrukcji. W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego przez pewien czas, oraz absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Petardy odpalamy położone na ziemi lub trzymane w wyciągniętej ręce z dala od ciała. Nigdy nie należy odpalać petard powtórnie petard które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia.

 2. Rakiety - korpusy wykonane z tworzywa lub papieru wyroby zawierające mieszaninę pirotechniczną posiadającą stabilizator lotu (najczęściej w postaci drewnianego patyka), silnik nośny oraz zasadniczy korpus w którym umieszczony ładunek. Po wyniesieniu rakiety na wymaganą wysokość ona eksploduje dając kombinację efektów wizualnych i dźwiękowych.
  W celu prawidłowego użycia rakiety należy przygotować miejsce z którego ma wzlecieć. Może to być rurka, stojak lub w przypadku małych rakiet nawet butelka. Przedmiot z którego wylatuje rakieta powinien być stabilnie umocowany do ziemi, a jednocześnie na tyle luźny aby rakieta mogła się swobodnie z niego wydostać. Bezpiecznik chroniący lont (najczęściej wykonany z plastiku w jaskrawym kolorze) zdejmujemy w ostatniej chwili przed planowanym odpaleniem. Po odpaleniu musimy szybko się oddalić na odległość podaną na graficznej instrukcji umieszczonej na rakiecie.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niej przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać rakiet, które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia.

 3. Moździerze - pod nazwą "moździerz" znajdują się w sprzedaży zestawy złożone z papierowej lub plastikowej rurki o średnicy od 1 do 2 cali (dopasowanej do ładunków znajdujących się w zestawie) oraz kilka (najczęściej 6 - 12) pocisków o różnych efektach, które są odpalane pojedynczo po włożeniu do rurki.
  Rurkę należy postawić pionowo na twardym i równym podłożu oraz przymocować w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie się.
  Po rozwinięciu lontu umieszczamy ładunek wewnątrz rurki, zwracając uwagę aby oparł się on na samym jej dnie. Lont podpalamy wyciągniętą ręką stojąc z boku moździerza. Po odpaleniu natychmiast oddalamy się na odległość podaną w graficznej instrukcji umieszczonej na pudełku. Nigdy nie należy nachylać się nad moździerzem, ani też do niego zaglądać. Po wystrzeleniu pocisku należy odczekać chwilę aby pozostałe wewnątrz rurki ewentualne resztki miały czas się wypalić i nie spowodowały niekontrolowanego zapłonu. W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego prze pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać pocisków które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia. Również rurkę należy każdorazowo sprawdzić czy nie uległa uszkodzeniu mechanicznemu, które stworzy zagrożenie przy następnym odpalaniu.

 4. Rzymskie ognie - są to wyroby w kształcie papierowej rurki o średnicy od kilku do 30 milimetrów, posiadające wewnątrz od kilku do kilkudziesięciu (najczęściej 8 - 24 ładunków), które są odpalane sekwencyjnie z kilkusekundowymi przerwami. Po osiągnięciu zaplanowanej wysokości eksplodują dając kombinację efektów wizualnych i dźwiękowych.
  Najistotniejszą sprawą w kwestii bezpieczeństwa przy używaniu rzymskich ogni jest ich umocowanie.
  Rurkę należy postawić pionowo na twardym i równym podłożu i przymocować w sposób uniemożliwiający jej przewrócenie się. Można użyć palika do którego mocujemy rzymski ogień lub też wkopać go w ziemię lub śnieg. Lont podpalamy wyciągniętą ręką stojąc z boku. Po odpaleniu natychmiast oddalamy się na odległość wskazaną w graficznej instrukcji umieszczanej na wyrobach pirotechnicznych. Nigdy nie należy nachylać się nad rurką ani do niej zaglądać. W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do niego przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać rzymskich ogni które noszą choćby minimalne ślady uszkodzenia. Całkowicie niedopuszczalnym jest odpalanie rzymskich ogni trzymanych w ręku.

 5. Wyrzutnie - są to wyroby pirotechniczne wielostrzałowe (od kilku do nawet tysiąca wystrzałów) zbudowane z odpowiedniej ilości rurek (o średnicy kilku do kilkudziesięciu milimetrów), które pełnią funkcje moździerzy i są połączone ze sobą lontem o różnych szybkościach spalania.  Znajdujące się wewnątrz rurek ładunki są odpalane według ustalonej kolejności z zachowaniem planowanych odstępów czasowych przy pomocy przeprowadzonego na dole wyrzutni lontu lub systemów lontów.
  Wyrzutnie należy postawić na płaskim i równym podłożu, zwracając uwagę aby dotykała ona podłoża całą swoją płaszczyzną. Istotną kwestią (szczególnie w przypadku wyrzutni o dużej wysokości w stosunku do wielkości podstawy) jest zabezpieczenie jej przed wywróceniem. Można to zrobić przez przymocowanie do wbitych uprzednio palików lub obsypanie ziemią.
  Lont podpalamy wyciągniętą ręką, stojąc z boku wyrzutni. Nigdy nie należy nachylać się nad wyrzutnią ani też do niej zaglądać. Po odpaleniu natychmiast oddalamy się na odległość wskazaną w graficznej instrukcji umieszczanej na wyrobach pirotechnicznych.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się do wyrzutni przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać wyrzutni które noszą najmniejsze choćby ślady uszkodzenia.

 6. Motyle, Kamikadze etc. - do tej grupy należą wszelkiego rodzaju motylki, kamikadze, pszczółki, osy, samolociki, ptaki. Po odpaleniu artykuł wznosi się w górę wirując i po osiągnięciu planowanej wysokości eksploduje wywołując efekty wizualne i dźwiękowe.
  Położyć na równym i płaskim podłożu (tak, aby widać było zewnętrzną, kolorową część skrzydła), odpalić stojąc z boku wyciągniętą ręką.
   Po odpaleniu natychmiast oddalamy się na odległość wskazaną w graficznej instrukcji umieszczanej na wyrobach pirotechnicznych. W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać produktów które noszą minimalne choćby ślady uszkodzenia.

 7. Wulkany, fontanny - wykonane z papieru tuleje (w kształcie: stożka lub cylindra), wypełnione mieszaniną pirotechniczną która spalając się wywołuje efekt wulkanu o wysokości od 1 do kilku metrów.
  Wszelkie wulkany należy ustawiać na płaskim i równym podłożu, zabezpieczając je w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie. Odpalamy wulkany stojąc z boku, wyciągniętą ręką. Po odpaleniu natychmiast oddalamy się na odległość wskazaną w graficznej instrukcji umieszczanej na wyrobach pirotechnicznych.
  W przypadku niewybuchu nie należy zbliżać się przez pewien czas i absolutnie nie próbować odpalać powtórnie. Nigdy nie należy odpalać produktów które noszą minimalne choćby ślady uszkodzenia.